Baza wiedzy Książka PDF Aplikacje Blog O serwisie   

Aplikacje
Zapoznaj się z moimi aplikacjami:
Test pierwszości
  • Test pierwszości to aplikacja, która sprawdza czy dana liczba jest liczbą pierwszą : zobacz

`
Gęstość liczb pierwszych
  • Gęstość liczb pierwszych to aplikacja, która podaje procentową zawartość liczb pierwszych w danym przedziale : zobacz


Generator liczb pierwszych
  • Generator liczb pierwszych to aplikacja, która wyświetla n kolejnych liczb pierwszych. Kolorem czerwonym zostaną zaznaczone liczby pierwsze bliźniacze: zobacz


Funkcja Eulera
  • Funkcja Eulera to aplikacja wyliczająca wartość funkcji Eulera dla podanej liczby: zobacz


Największy wspólny dzielnik
  • Największy wspólny dzielnik to aplikacja wyliczająca NWD dla podanych dwóch liczb : zobacz


oraz poznaj inne międzynarodowe aplikacje:
Międzynarodowy test pierwszości
  • Międzynarodowy Test pierwszości to aplikacja, która sprawdza czy dana liczba jest liczbą pierwszą : zobacz

  • GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) : zobacz

`

Wszelkie prawa zastrzeżone © Jacek Piotr Nowicki 2014-2022
Zgłoś błąd na stronie | Informacje o cookies | Mapa serwisu

      

wersja 1.3